سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا یوسف زاده فرد جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی
سیمین دخت قاسمیان –

چکیده:

مسکن نقش مهمی بعد از خوراک و پوشاک در زندگی افراد داشته است هدف این تحقیق ارزیابی شاخص کیفیت زندگی شهری با در نظر گرفتن هزینه های مسکن و بدون در نظر گرفتن آن در استان فارس و استانهای همجوار و نشان دادن تاثیرگذاری هزینه های مسکن بر شاخص کیفیت زندگی شهری دراین استان می باشد فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق پوشاک و کفش مسکن، لوازم و اثاث و خدمات خانوار، بهداشت و درمان حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی ها و خدمات فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه خانوار می باشد نتایج این تحقیق نشان داد که با در نظر گرفتن هزینه های مسکن استان فارس بعد از استان اصفهان در رتبه دوم و در رده مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری خوب قرار دارد و در حالت بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن استان فارس بعد از استان اصفهان و کرمان در رتبه سوم قرار دارد.