سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الناز طاهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
اسمعیل نبی زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد مهاباد
عبداله حسن زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

چکیده:

استفاده از گیاهان جدید در الگوی کشت منطقه آذربایجان غربی با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی ضروری است لذا این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه اجرا شد آزمایش بصورت طرح کرتهای یکبارخر شده در قالب بلوکهایکامل تصادفی و در سه تکرار پیاده شد فاکتور اصلی شامل چهار رقم کرت ۲۳-۸۰ ، ۲۹-۸۰ ، ۱-۱۲-۸۰ و ۱۷-۸۰ و فاکتور فرعی شامل سه نوع هرس عدم هرس، هرس دو شاخه جانبی و هرس چهار شاخه جانبی بود صفات مورد مطالعه عبارتند از: طول خوشه اصلی، وزن صددانه، و وزندانه در خوشه اصلی نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که رقم تاثیر معنی داری بر هر سه صفت مورد مطالعه از لحاظ آماری داشت.