سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید رضا نصیری زاده – دانشگاه یزد_گروه مدیریت

چکیده:

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب و پرداخت یارانه است که امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاستهای اقتصادی برای حمایت از اقشار اسیب پذیر و بخشهای خاص تولیدی به کار می رود هدف از اعمال این سیاست ها ممکن است کمک به مصرف کنندگانی باشد که قادر به تهیه برخی ازکالاها یا ارزاق حیاتی نیستند و یا ممکن است کمک به تولید کنندگانی باشد که به علت افزایش قیمت تمام شده برخی از کالاها قادر به رقابت با سایر عرضه کنندگان آن کالا نباشند. یارانه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت برای حمایت از اقشار اسیب پذیر و بخشهای خاص تولیدی است درتمام نظامهای اقتصادیموضوع رفاه و تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و بخشی از هزینه های جاری دولت به پرداختهای انتقالی برای حمایت از اقشار اسیب پذیر اختصاص می یابد. چنانچه پرداختها به گروههای هدف اصابت کند هدف دولت به خوبی تامین شده و رفاه و امنیت اجتماعی نیز تقویت می شود اما پرداختهای همگانی نه تنها در ارتقا درامد و رفاه اقشار اسیب پذیر تاثیری ندارد بلکه سبب بهره مندی بیشتر افرادی می شود که استفاده بیشتری از یارانه ها دارند