سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – هیئت علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
سیدعلیرضا آیت اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ
میثم شفیعی کیسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه
سلیم مقتصدآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

چکیده:

ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی بدلیل آنکه در فرآیند تولید، سرماه بر و پیچیده است از اهمیت بالایی برخوردار است و با سیاست هایی مانند هدفمند سازی یارانه هامی توان به این مهم دست یافت. در این مقاله در مرحله اول مدل تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت برق در بخش صنعت طی آخرین داده هایس ری زمانی در دسترس با روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و مدل تصحیح خطای (ECM) و با استفاده از نرم افزار Microfit4 برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که کشش قیمتی در کوتاه مدت و بلند مدت برابر ۰/۲۳ و ۰/۲۷- می باشد. سپس با استفاده از نتایج مرحله اول و در نظر گرفتن ۸۳۴ ریال به ازای هر کیلو وات- ساعت به عنوان قیمت تمام شده برق در سال ۱۳۸۹ و محاسبه میزان افزایش قیمت برق در طی هدفمند سازی یارانه ها، قیمت برق در کوتاه مدت ۷۰/۱۵ و در بلند مدت ۸۲/۳۵ درصد کاهش مصرف را بدنبال خواهد داشت.