سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شیرافکن – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
سلمان محمدی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی اقتصادبازرگانی

چکیده:

روی آوردن گروهی به سمت قاچاق کالا بهعنوان یک پدیده شوم اقتصادی و فعالیت کاذب باعث اخلال درروند فعالیت های اقتصادی کشور و تزریق کالاهای قاچاق به شریان اقتصادی کشور نه تنها باعث رویگردانی مردم از کالاهای داخلی می شوند بلکه به رکود خط تولید و فعالیت کارخانجات و کارگاه های تولیدی داخلی منجر می شوند قاچاق کالا خصوصا قاچاق حاملهای انرژی به دلیل اینکه اول هم تراز نبودن قیمت حاملهای انرژی درکشور ما با برخی همسایگان از جمله ترکیبه و دوم گستردگی مرزها و عدم کنترل و نظارت کافی برآنها که زمینه را برای گسترش و فراگیر شدن معضل قاچاق فراهم ساخته پدیده ای زیان آور برای اقتصادکشور است ازجمله راه های مقابله با معضل قاچاق را رهاسازی و ازادسازی قیمت ها خصوصا دربخشهای حاملهای انرژی و هم تراز کردن قیمت ها با کشورهای همجوار است تا قبل ازاجرای قانون هدفمندی یارانه هاقاچاق حاملهای انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل با توجه به قیمت پایینی که داشتند یک تجارت سودآوری و شیرین برای قاچاقچیان بود اما بعداز اجرای این قانون که یکی ازآلاینده های مهم آن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی طی پنج سال بود به مراتب شاهد کاهش پدیده قاچاق شده است. اما این معضل بطور کامل حذف نشده چون حتی بعدازازادسازی هم قیمت های حامل انرژی درکشورما پایینتر از کشورهای همسایه است.