سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی محوی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
روزبه جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی جهانی مسئله آلودگی زیست محیطی است که در صنعت برق بخش عمده ای ازاین آلودگی ناشی از نیروگاه های حرارتی می باشد دراین راستا کشورهای مختلف با برنامه ریزی و اعمال سیاست های حمایتی از انرژی های تجدید پذیر مانندمدل تعرفه و مدل سهم مشخص مشارکت اینگونه منابع انرژی در بازار برق را بیشتر نموده اند و همچنین برای نیروگاه های حرارتی جریمه زیست محیطی درنظر گرفته اند هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر عملکرد نیروگاه بادی با درنظر گرفتن سیاستهای حمایتی و جرایم زیست محیطی بررفتار تولید کنندگان حرارتی می باشد تولید کننده و نیروگاه بادی با استفاده از دیدگاه بنگاهی بصورت بنگاه هایی که قابلیت یادگیری دارند مدل شده اند بررسی تغییرات قیمت بازار میزان تولید و سود بنگاه ها میزان انتشار و شاخصهای پایش قدرت بازار با تغییرات عدم قطعیت توان باد میزان جریمه و یارانهتعلق گرفته با بنگاه بادی دراین مطالعه انجام شده است.