سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهاره عباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پ
شادمان شکروی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه زیست شناسی، گرگان، ایر
ندا سلطانی – دانشیار، گروه زیست شناسی، پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی جهاد دانش

چکیده:

سیانوباکتری ناشناخته Anabaena sp. FS 76 از شالیزارهای استان گلستان جدا گردید و از نظر تغذیه تمایل سیانوباکتری به آمونیوم از نیترات به مراتب بیشتر می‌باشد. غلظت ده میلی مولار آمونیوم نه تنها رشد و فتوسنتز را متوقف نمی کند بلکه آن را تحریک می نماید. تمایل سیانوباکتری به اسیدهای آمینه بخصوص آرژنین جالب توجه است. در حضور آرژنین، سیستم فتوسنتزی به بیشینه کارایی خود می‌رسد. مکانیسم تراکمی دی اکسید کربن در این شرایط به صورت دو طرفه عمل خود را حفظ می‌کند. اسیدهای آمینه چرخه کالوین، تا حدی رشد و طیف جذبی در زیوه سیانوباکتری را بخصوص در محدوده فیکوسیانین جابجا می‌کنند. ثبات فرکانس هتروسیست و برون ریزش بالای آمونیوم در سیانوباکتری تحت تغذیه آمونیومی و امینو اسیدی، بخصوص آرژنین، و ثبات دستگاه فتوسنتزی و فیکوبیلی‌زومی در این شرایط، نشان از توانمندی سیانوباکتری به عنوان کاندیدای کود زیستی، جهت تلقیح در زمین‌های کشاورزی در آینده دارد.