سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد تقی فصیحی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
محمود ایزدی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری مرکز تحقیقات کشاورز
عارف معروف – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران

چکیده:

خرما بدون شک یکی از محصولات عمده بخش کشاورزی استان بوشهر و کشور به شمار می آید. آفات انباری از مشکلات عمده در مسیر تولید تا بسته بندی و عرضه به بازار می باشدکه باعث کاهش کیفیت خرما در مرحله بعد از برداشت م ی شود. مبارزه با این آفات برای عرضه این محصول به بازارهای داخلی و خارجی به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی ضروری است. در حال حاضر یکی از رو شهای غیرشیمیایی که مورد قبول اکثر کشورهای وارد کننده فرآورد ههای زراعی و به طور عمده باغی می باشد، استفاده از تیمارهای ضد عفونی کننده دمایی (سرمایی و گرمایی) است. به این منظور تاثیر نگهداری خرمای زاهدی در دمای ۱±۴ درجه سانتیگراد بر مراحل زیستی آفت شپشه دندانه دار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ابتدا این حشره در آزمایشگاه به طور انبوه پرورش داده شد و سپس ظروف خرمای محتوی لارو ، شفیره و حشره کامل شپشه دندانه دار به طور جداگانه در دمای ۱±۴ درجه سانتیگراد قرار داده شد و بعد از ۲ و ۴ و ۸ هفته میزان تلفات مراحل زیستی آفت بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد مرگ و میر لارو، شفیره و حشره کامل آفت در نگهداری خرمای زاهدی در دمای ۴ درجه سانتیگراد به مدت ۲ هفته به ترتیب ۹۹/۶ و ۷۵/۶ و ۷۸/۹% می باشد. این میزان تلفات در ۴ هفته به ترتیب ۱۰۰ و ۹۹/۶ و ۱۰۰% بود ودر ۸ هفته ۱۰۰ % مراحل زیستی آفت از یبن رفتند.