سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
امیر امیدوار – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نوع پوشش محوطه اطراف ساختمان بر مصرف سالانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها برای یک ساختمان پنج طبقه در شرایط آب و هوایی شهر تهران انجام شده است. همچنین محاسبات برای طبقات مختلف ساختمان و به ازای چهار نوع پوشش مختلف برای محوطه اطراف ساختمان (آسفالت، خاک، شن و چمن) بصورت مجزا انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که در فصل سرد سال،بار حرارتیتحمیل شده به ساختمان به نوع پوشش محوطه اطراف آن حساسیت چندانی نشان نمی دهد. درحالیکه میزان بار سرمایشی ساختمان وابستگی شدیدی به نوع پوشش محوطه اطراف دارد.بطوریکه این وابستگی برای طبقات پایینی ساختمان بسیار چشمگیرتر است. بررسی ها نشانداد که پوششهایآسفالت و خاک بار سرمایشی نسبتا بیشتری را در مقایسه با پوششهای شن و چمن به ساختمان تخمیل می کنند، تعیین هوشمندانه نوع پوشش محطه اطراف ساختمانها و استفاده مناسب از پوششهای گیاهی در این محوطه ها می تواند تاثیر نسبتا چشمگیری بر میزان مصرف سالانه انرژی ساختمانها داشه باشد. از این رو توجه معماران به پوشش محوطه ساختمانها داشته باشد. از این رو توجه معماران به پوشش محوطه ساختمانها بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مصرف انرژی ضروری به نظر می رسد.