سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرزاد شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
سیدحمیدرضا ضیاءالحق –
سمیه نظارت –

چکیده:

به منظور مطالعه ی اثر بسته بندی و انبار مانی برکیفیت سیب زمینی خشک شده سیب زمینی ها پس از فراوری درتوان ۶۰۰ مایکروویو خشک شده و در پوشش های پلی پروپیلن اصلاح شده ی دو محوره شفاف پلی پروپیلن اصلاح شده دومحوره صدفی و پلی اتیلن – پلی آمید درشرایط خلا اتمسفر ازت و اتمسفر معمولی بسته بندی شدند سپس در فاصله زمانی ۶۰ و ۱۲۰ روز مورد بررسی قرارگرفتند داده ها با آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت نتایج نشان داد که از نظر کمترین تغییر در رطوبت پلی اتیلن پلی آمید بهترین پوشش و از نظر جذب آب شرایط اتمسفری ازت مناسب ترین شرایط بود.