سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم بابازاداسلاملو – گروه مهندسی پلیمر دانشکده پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
حسین نازکدست – دانشکده مهندسی پلیمر و صنایع رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،ای
غلامرضا پیرچراغی – گروه مهندسی پلیمر دانشکده پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
احسان شکاریان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر نوع و درصد نانو سیلیکا بر خواص مورفولوژیکی و رئولوژیکی آمیزه ناسازگار HDPE/PA6 (75/25) بررسی شده است. آمیزه ها با درصدهای متفاوت ۳ و ۵ درصد نانو سیلیکا، در یک مخلوط کن داخلی با روش اختلاط مذاب تهیه شده اند. از دو نوع نانو سیلیکا )آبدوست و آبگریز( در تهیه آمیزه ها استفاده گردیده است. خواص مورفولوژیکی نانو کامپوزیت با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون پویشی و خواص رئولوژیکی در مد نوسانی ناحیه خطی در دمای ۲۴۰ مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش درصد نانو سیلیکا در آمیزهHDPE/PA6 اندازه قطرات فاز متفرق را افزایش می دهد این بدلیل حضور نانو سیلیکا در فاز متفرق می باشد که حضور نانو سیلیکا در پلی آمید نسبت ویسکوزیته ها را افزایش داده است. از طرفی هر دو سیلیکا در آمیزه رفتار تقریبا مشابهی نشان داده است که بدلیل ویسکوزیته بالای پلی آمید می باشد که از مهاجرت ذرات از فاز متفرق کاسته است. نتایج رئولوژیکی نشان می دهند که نانو سیلیکا در فاز متفرق قرار می گیرد و مدول ذخیره در حضور نانو ذرات فقط در فرکانس های پایین افزایش اندکی داشته است