سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه پورافراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی ، بوم شناسی آبزیان شیلاتی ،
زهره رمضانپور – استادیار و مربی پژوهشی، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادما
جاوید ایمانپور نمین – استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
مرجان صادقی راد – استادیار و مربی پژوهشی، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادما

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تاثیر نوع محیط کشت در شرایط هتروتروف بر نرخ رشد ویژه جلبک سبز Dunaliella salina پرداخته شده است. بدین منظور از ۴ محیط کشت (Ja+2vitamin,vitamin(Borowitzk,1988)Ja-, JM(Jaworski’s Medium و Ja + 2vitamin در دمایc ° ±۲۵ ۰/۵ استفاده شده است. برای تیمار هتروتروف ۳۰gr/ml گلوکز به هر محیط کشت اضافه شد و تیمارها در شرایط بدون نور قرار داده شدند. آزمایشات با ۳ تکرار انجام شدند. شمارش سلولی بصورت روزانه با استفاده از لام هماسیتومتر نئوبار انجام شد. در شرایط هتروترف حداکثر رشد در محیط کشت Jm+ 30 gr Glucose و حداقل آن در Ja- vitamin + 30 gr Glucose مشاهده شد. نرخ رشد ویژه((d(-1) اختلاف معنی داری (p<0.05) در تیمارهای مختلف داشت. بیشترین نرخ رشد ویژه در شرایط هتروتروف در محیط کشت۶/۵d(-1)Jm+30gr Glucose) و کمترین آن در محیط کشت ۵/۹d(-1)Ja-vitamin+30 gr Glucose) بود. نتایج نشان می دهد که محیط کشتjm محیط مناسب‌تری نسب به سایر محیط‌های استفاده شده برای کشت جلبک D. salina در وضعیت هتروتروف بوده است.