سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهرخ جبراییلی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیدمهدی جعفری – هیئت علمی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حبیب اله میرزایی – هیئت علمی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا قدس ولی – استاد‌یار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاور

چکیده:

جو با نام علمی Hordeum vulgar از جمله محصولات زراعی استراتژیک و مورد حمایت سیاست های نوین کشاورزی و جز نباتات علوفه ای کشور می باشد. در این تحقیق خصوصیات شیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو در بین ۶ لاین ۲-۸۸EBYT- ، ۴-۸۸ EBYT-، ۶-۸۸EBYT-، ۱۴-۸۸EBYT-، ۱۷-۸۸EBYT-و ۲۰-۸۸EBYT- تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. در بین خصوصیات شیمیایی بررسی شده لاین ۴-۸۸ EBYT-، بیشترین میزان پروتئین، روغن و فیبر را داشت و رقم ۲۰-۸۸EBYT- نیز از نظر میزان کربوهیدرات و رقم ۲-۸۸EBYT- از نظر میزان خاکستر بیشترین میزان را در بین لاین های مختلف اختصاص دادند. در بین خصوصیات شیمیایی مورد مطالعه، تنها رطوبت در بین لاین های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. از نظر خصوصیات آئرودینامیکی نیز لاین ۴-۸۸ EBYT- بیشترین میزان سرعت حد (۹۸/۳ متر بر ثانیه) و کمترین میزان ضریب دراگ (۰۱۳/۰) را در بین لاین های مورد استفاده داشت و این نشان دهنده رابطه معکوس بین سرعت حد و ضریب دراگ است.