سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان سنجری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دهه اخیر با توجه به افزایش تعداد خرابی های حجیم و فاجعه انگیز در سازه ها، ناشی از بارهای هولناک و نا متعارف از قبیل بمب گذاری های تروریستی، برخورد وسایل نقلیه یا هواپیما، آتش سوزی و غیره دانشمندان و محققین و نهادهای مربوطه را بر آن داشته تا با ابداع و گسترش روشهای تحلیل و تدوین آیین نامه هایی در این زمینه با درکی درست و واقع گرایانه تر از رفتار سازه در برابر این نوع بارها، در حد امکان از خسارات وارده بکاهند.[ ۱ ] در این مقاله با استفاده از آنالیز دینامیکی و استاتیکی غیر خطیpush down عملکرد قابهای مهاربندی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. عملکرد ۹ نوع متفاوت مهاربند متداول در ساختمان های متعارف مقایسه شد. نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی با بهره گیری از سناریوی حذف تک ستون داخلی از طبقه اول نشان داد که اکثر مدل ها بعلت کمانش مهاربند و ستون بجز نوع شکل آن رفتاری ترد شکن دارند. در صورتی که در تحلیل دینامیکی غیر خطی تمام مدل ها پایدار ماندند، میتوان نتیجه گرفت تحلیل استاتیکی غیر خطی دست بالا تر و غیر اقتصادی تر از تحلیل دینامیکی غیر خطی می باشد