سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جمالی – کارشناس ارشد شیمی آلی
مهرآیین قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین مقاله پارامترهای فسفر پراکسید رنگ و اسیدیته روغنهای سویای خام حاصل از روشهای گوناگون استخراج مورد بررسی قرارگرفته است پارامترهای روغن حاصل از روشهای رایج روغن کشی – اکستروشن پرس Extrusion expelling: E.E استخراج با حلالFlaking Solvent Extraction: ESE استخراج با استفاده از حلال و اکسپندر(Expander Solvent Extraction: ESE و استخراج با پرس Screw Pressing: SPبصورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است درپایان نیز با توجه به کیفیت محصول و مصرف انرژی و افت تولید در مرحله تصفیه روغن روش مناسبتر شناسایی شده است.