سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین پژوهش ویژگیهای انبار مانی پودرگوجه فرنگی تحت تاثیر دمای هوای خشک کردن مورد مطالعه قرارگرفت از نظر ارزیابی کیفی نیز مشاهده گردید که پذیرش رنگ عطر طعم و ظاهر در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد بهتر میب اشد بنابراین بهترین دما جهت تولید پودرگوجه فرنگی دمای ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد پودرگوجه فرنگی بعد از خشک کردن در سه نوع بسته بندی سلوفان نازک سلوفان ضخیم و شیشه برای مدت سه ماه انبار مانی گردید نتایج نشان داد که بسته بندی شیشه به عنوان بهترین بسته بندیجهت نگهداری پودرگوجه فرنگی می باشد.