سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی دینی – دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، فارغ التحص
سیدهادی رضوی – دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، استادیار،
محمدعلی ابراهیم زاده موسوی – دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشیار
علی روحبخش – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،گروه فیزیولوژی فارماکولوژی ، استادیار،

چکیده:

دوغ محصولی است که از سالیان دراز در ایران و کشورهای همجوار بطور گسترده مصرف می شود بطوریکه دوغ را می توان محصوللبنی سنتی ایران نامید. تولید دوغ پروبیوتیک می تواند اثرات سلامت بخش این باکتریها را از طریق محصولی سنتی به جامعه منتقل نمایددر محصولات پروبیوتیک میزان باکتریهای زنده هنگام مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار است نوع بسته بندی بکار رفته در محصولتولید شده بواسطه عبور گازها بالاخص اکسیژن به داخل بسته می تواند بطور غیر مستقیم بر زنده مانی باکتریهای اسید لاکتیک تاثیر بگذارد. در این تحقیق از چهار نوع بسته بندی لیوانهای پلی اتیلنی دانسیته پائین ، پلی استایرنی، پلی اتیلن ترفتالات (PET) و شیشه استفاده شد. مشاهده گردید که تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ی در زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بین بسته بندیهای بکاررفته مشاهده نشد این در حالی بود که استفاده از لیوان پلی اتیلنی و پلی استایرنی جهت نگهداری دوغ پروبیوتیک بطور معنی داری در سطح ۵ درصد میزان زنده مانی کمتر بیفیدوباکتریوم لاکتیس را در مدت ۲۱ روز نگهداری در مقایسه با بسته بندیهای PET و شیشه از خود نشان دادند. اما نوع بسته بندی تاثیر معنی داری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نداشت.