سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حاجی ستوده – استادیار دانشکده عمران آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا ترابی – کارشناس فنی دانشکده عمران آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بررسی تراوایی بتن در تعیین عمق نفوذ و کنترل زنگ زدگی آرماتورها و کلیه خرابیهای موسوم به سولفاته شدن؛ خرابیهای شیمیایی و فیزیکی؛ خرابیهای درونی و بیرونی و ذاتی بتن نقش بسزایی دارد. بسیاری از تولید کنندگان مضافهای بتن؛ با کنترل تراوایی؛ تاثیر تکنیک خود را ارزیابی میکنند. در این مقاله به روشی که در ایران ابتکاری است؛ تاثیر ژل میکروسیلیس یکی از تولید کنندگان بر تراوایی بتن بررسی شده است. سوالات تحقیق: آیا این میکروسیلیس خاص مورد مطالعه؛ تاثیر عمده بر تراوایی و مقاومت بتن دارد؟ روش تحقیق: تولید بتن شاهد با طرح معین و بررسی تراوایی آن با تراوایی همین طرح بعلاوه درصدهای مختلف میکروسیلیس با استفاده از دستگاه سه محوری. نتیجه گیری: در این آزمایش معلوم گردید که روش اجرای ابتکاری برای ارزیابی تراوایی کاملا توانا و سریع میباشد. همچنین تاثیر میکروسیلیس باید مورد به مورد و با تحقیق عملی بررسی گردد