سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا سید پوراسماعیل زاده –
آزیتا بلالی اسکویی –

چکیده:

معماری و فضاهای اجتماعی و شهری،بالاخص نماهای شهری،از جمله سمبل ها و نشانه های شهری در تبیین و تعریف هویت تاریخی و فرهنگی شهرها هستند.در این میان نوع طراحی فضاهای شهری و چگونگی نماسازی شهری، از نقشی راهبردی و تعیین کننده در راستای ارتقا فرهنگ و هویت شهری و مقابله با بحران های شهری مرتبط با مقولات طراحی فضاها برخوردار است. این تحقیق توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و اسنادی می باشد.چهارچوب نظری تحقیق بر این اصل استوار است که اندیشه های معماری و طراحی خلاقانه و پویا مبتنی بر فرهنگ و تاریخ، نقشی کاربردی در جهت مقابله و کنترل بحران های شهری و احیای هویت شهرها دارد. با امید به اینکه این پژوهش گامی موثر در جهت شناخت و بررسی تاثیر نوع ایده های طراحی در رفع مسائل و بحران های هویتی شهرها برداشته و بر غنای آن بیفزاید.