سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه کندی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامت حالت تندرستی کامل جسمانی روانی و اجتماعی است و نه صرفا فقدان ضعف یا بیماری ازدیدگاه الگوی زیستی روانی و اجتماعی سلامت چیزی است که فرد از طریق توجه به نیازهای زیست شناختی روحی و روانی و اجتماعی آن را به دست می آورد امروزه برهمگان روشن است که تامین نیازهای روانی و عاطفی درگرومعنویت و دیننهفته است قران کریم برای پرورش شخصیت انسانها و ایجاد تغییر دررفتار آنان خصوصا درایام جوانی روش کار و ممارست عملی درزمینه افکار و عادات جدید رفتاری را که درنظر دارد درنفوس آنان تحکیم بخشد به کارگرفته و به همین منظور عبادات مختلفی چون نماز روزه زکات و حج و مانند آنها را واجب کرد هاست دراین بین نماز و ارتباط با خدا بیش ازسایر عبادات به انسان امنیت و ارامش روحی وروانی عطا می کند نماز به عنوان ذکر خدا به روح و روان تشنه فرد به خصوص جوانان ارامش بخشیده و اطمینان خاطر درونی را درانسان تقویت می کند.