سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

صبا میردریکوند – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
نیلوفر حاج شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

بافت قدیم دزفول بصورت ارگانیک درحاشیه رودخانه دز شکل گرفته است ویژگی متمایز آن معابر کم عرض است ومحور مستقیم ندارند ودائما درحال تغییر جهت هستند کوچه های کم عرض به علت نسبت زیاد ارتفاع جداره ها به عرض آن درسایه هستند و غالبا وجود ساباطی درداخل کوچه برتاریکی فضای آن و القای خصوصی بودنش می افزاید و این عرض کم باعث جریان هوا درداخل کوچه ها م یباشد و سایه دراکثراوقات روز کوچه را می پوشاند که باعث خنکی هوا درگذر می شود و ازنظراقلیمی مسیرهای مناسبی برای عبور پیاده فراهم می آورد از انجا که محورهای دید درکوچه هامداوم درحال تغییر جهت هستند باعث میشود دیدهای غیرمنتظره ای پدید آید و تنوع مطلوبی دراین محورها ایجاد شود دراین مقاله تلاش شده تا به معرفی نقش راه ها دربافت سنتی شهردزفول و ویژگیهای شبکه ارتباطی بین آن و درادامه با بررسی نقش تاثیر تناسبات گذر برجداره های شهری به اهمیت این مهم درمناسب سازی محیط از نظر اقلیمی وایجاد تنوع مطلوب درمحورهای دید بپردازد