سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه مشهور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود مقدس تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به سیاستهای اخیر وزارت نیرو در راستای تقویت و تشویق تولیدات پراکنده (DG) در شبکه توزیع، حضور این پدیده
نو ظهور در آینده نزدیک در شبکه های توزیع بسیار محتمل می باشد. به منظور فراهم سازی درک بهتر از تاثیرات انواع تولید پراکنده بر
شبکه توزیع، در این مقاله ابتدا بطور خلاصه به معرفی واحدهای تولید پراکنده، نحوه اتصال آنها به شبکه و مد کنترلی آنها پرداخته می
شود. سپس تاثیر سطح نفوذ تولید پراکنده و مد کنترلی آن بر پارامترهای فنی شبکه توزیع شامل تلفات توان، پروفیل ولتاژ و همچنین
جهت فلوی توان با یک مطالعه موردی در شبکه توزیع برق استان خوزستان مورد بررسی قرار می گیرد.