سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی اردی بهشت –

چکیده:

برای موفقیت در بازار رقابت علاوه بر ابتکار و نوآوری میبایست بهره وری سلزمانی را افزایش داد. یکی از راههای دستیابی به بهره وری بهره گیری از خرد جمعی و توجه به نظام مشارکت است.نظام پیشنهادها ، یکی از روشهای موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است.نظام پیشنهادها ، نقش استمرار نوآوری و بهبود در سازمان را با هدف نهادینه شدن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا میکند.گرایش به عدم تمرکز ، وجود رقابت شدید، خصوصی سازی ، افزایش مستمر هزینه و نیروی انسانی متخصص ، مدیرانرا واداشته است تا با بیشترین تمرکز بر روی منابع انسانی سعی در پرورش روحیه مشارکت کارکنان نموده و خلاقیت نهفته در وجود ایشان را شکوفا نمایند تا از این رهگذر حضور سازمان را در صحنه رقابت شدید ممکن سازند.جهت استفاده از این نظام در سازمان لازم است عملکرد سازمانهای مجری طرح مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل نقاط ضعف و قوت مشکلات اجرای این سیستم کاهش یافته وراه برای استفاده مفید و موثر از آن هموار شود