سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا مطهری نسب – کارشناس گروه نوسازی و تحول اداری
حسین جعفری – کارشناس فرابری اطلاعات در گروه نوسازی و تحول اداری

چکیده:

این مقاله نشانگر موفقیت عملکرد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برمبنای اصل مشارکت و اهمیت دادن به کرامت انسانی و ارزش نهادن به نکته نظرات کارشناسان و کارکنان با تجربه و صاحب نظر و متخصص است که سالها ا ز عمر خود را دراجرای پروژه ها و برنامه های سازمان با گذراندن ساعتها اموزش و اندوختن علم و دانش تخصصی و فنی در راستای وظیفه کاری و پست سازمانی می تواند بعنوان صاحب نظر در امور جاری سازما ن تصمیم سازی کند و در تصمیم گیری مدیریتی و برنامه ریزی مدیر را یاری نماید دراین سازمان شاید ۱۰% از مشارکت و تصمیم سازی کارشناسان و کارکنان در امور جاری استفاده شده است و ما شاهد میلیاردها ریال صرفه جویی کاهش هزینه و حتی درصد قابل ملاحظه ای ارتقا کیفیت در وظایف محوله از جمله بهبود روشهای انجام کار سرعت در انجامکار و رضایت ارباب رجوع و حتی رضایتمندی کارکنان و افزایش تعلق سازمانی انان هستیم. این الگو در دیگر سازمانهای دولتی می تواند با حمایت قوی دولت و تقویت نظام پیشنهادها در سازمانها باعث تحول عظیمی در نظام اداری ما ایجاد کند ودرصد بالایی از معضلات فراروی سازمان های دولتی از جمله بی تفاوتی عدم اعتقاد به مدیران بی انگیزگی و … در کارکنان را رفع نماید.