سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید نیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
جمشید علی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

اصلی ترین هدف هر سازمان دستیابی به مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی می باشد و مدیران برای دستیابی به این هدف اقدام به انجام وظائف متعددی می نمایند. از جمله آن فعالیت ها استفاده از نظام جانشین پروری جهت مدیریت دانش سازمانی نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان مدنظر قرار میگیرد. در این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از آزمون فرش آماری، به بررسی تاثیر بکارگیری نظام جانشین پروری بر حفظ و توسعه استعدادها و مدیریت دانش در کارخانه همگام خودرو آسیا پرداخته شده است و یک مدل جدید، از طریق ارتباط بین میزان مدیریت دانش و میزان استقرار نظام جانشین پروری، برای کمک به تصمیم گیری مدیران جهت مدیریت دانش در سازمان ها پیشنهاد گردیده است.