سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید کاکی کاروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران جنوب
اکبر واثقی – هیات علمی پژوهشگاه بین المللی لرزه شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

امروزه پلهای قوسی نقش مهمی در سیستم بزرگراهی در جاهایی که ویژگیهای توپوگرافی اجازه استفاده از پلهای مستقیم را نمیدهد زیبایی افزایش فاصله دید و نیز قابل رقابت بودن از نظر اقتصادی با پلهای مستقیم باعث ساخته شدن هرچه بیشتر پلهای قوسی شده است در مقابل پلهای قوسی در هنگام زلزله براثر خمش قسمت روسازه متحمل خسارت زیادی می شوند دراین مقاله بهبررسی پاسخ لرزه ای یک پل قوسی با ویژگیهای مختلف از قبیل طول قوس متفاوت نحوه چیدمان مختلف مقید کننده های طولی و نیز حالت بدون استفاده ازمقید کننده های طولی پرداخته شده است همچنین پاسخ دینامیکی غیرخطی یک مدل سه بعدی برای بررسی رفتاردینامیکی کلی بویژه بررسی اثر مقید کننده های طولی در جلوگیری از خرابی پل ها مورد بررسی قرار گرفته است.