سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا یحیوی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی
سیروس شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

کاتالیست Ni/Al2O3 مرسوم ترین کاتالیست برای فرایند ریفورمینگ خشک متان است که مشکل اصلی آن غیرفعال شدن دراثرتشکیل کک است افزودن کبالت به فاز فعال و اکسید منیزیم به پایه آلومینا تغییرچشمگیری درپایداری کاتالیست ایجادمی کند دراین تحقیق کاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO به روش نوین سونوشیمی و با استفاده از انرژی اولتراسوند سنتز شدهاست برای بررسی تاثیر نسبت آلومینیوم به منیزیم در فعالیت کاتالیست نانوکاتالیست ها با نسبت های Al/Mg برابر با ۰/۵و۱/۵و۵ سنتز شده اند آنالیزهای xrd,FESEM ، BET ی FTIR برای تعیین خصوصیات نمونه های سنتزی به کاررفته است برای ارزیابی فعالیت کاتالیستی نیز تست راکتوری دردماهای ۸۰۰-۵۰۰درجه و تست پایداری نیز دردمای ۷۰۰درجه به مدت ۱۰ ساعت انجام شده است آنالیز xRD نشان داد که با افزایش نسبت Al/Mg پخش شوندگی فاز فعال بیشتر می شود.