سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
مریم قهرمانی – دانشجوی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

چکیده:

مقاومت ویژه الکتریکی بتن به ریزساختار خمیر سیمان و غلظت و سیالیت یونهای موجود در حفرات آن بستگی دارد شیمی سیمان مقدار سیمان نسبت آب به سیمان و استفاده از افزودنی ها و مواد سیمانی کمکی فاکتورهایی هستند که برریزساختار خمیر سیمان و شیمی محلول داخل حفرات آن تاثیر می گذارند دراین پژوهش از چهارطرح مخلوط دارای نسبت های مختلف آب به سیمان استفاده شده است نمونه های بتنی ۱۵*۱۵*۱۵ سانتی متری مربوط به هر طرح اختلاط در آب نگهداری شده و مقاومت ویژه الکتریکی مربوط به آنها هفته به هفته تا سن ۹۱ روز اندازه گیری شد. نتایج حاصله از کاهش مقاومت ویژه اکتریکی بتن درصورت افزایش نسبت آب به سیمان حکایت دارد.