سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد دسترنج – دانشجوی فوق لیسانس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در سالهای اخیر تحقیق بر روی فرایندهای کرنش شدید پلاستیکی SPD) به منظور ریزدانهکردن فلزات و بهبود خواص مکانیکی آنها، انجام شده و نیز در حال انجام است. در کنار سایر روشها، فرآیند پیچش فشار بالا یاHPT نتایج قابل توجهی را حاصل کرده است؛ متأسفانه در کشور ما تا کنون مطالعه تئوری و عملی در رابطه با آن انجام نگرفته است. در طرح پژوهشی حاضر سعی بر آن شده علیرغم مشکلات عدیدهای که در راستای عملی کردن پژوهشها در کشور وجود دارد، گامی مؤثر در جهت بومیسازی یکی از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا برداشته شود. به منظور اعمال فشار محوری از یک پرس هیدرولیکی استفاده شده که سایر تجهیزات بر روی آن سوار میشوند. نمونههای مورد آزمایش توسط دستگاهHPTقطعات دیسکی شکل از جنس منیزیم و ابعادmm10در قطر و ضخامت ۱mm می باشند. پس از اینکه نمونهها HPT شدند، توسط آزمون میکروسختی سنجی، سختی قطعات محصول شده است که با وجود غیر یکنواختی در شعاع، سختی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.