سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اسدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت
بهرام حبیب نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

کاهش زمان حفاری امکان پذیر نیست مگر با افزایش سرعت حفاری ROP) بر حسب فوت بر ساعت و با رویکرد صیانت از مخازن و حفاظت از ابزار و دستگاههای حفاری. منظور از سرعت بهینه حفاری، همیشه سرعت بیشتر در حفاری نیست، چراکه اغلب سرعت زیاد از عمر مفید مته شدیداً خواهد کاست. در میدانهای نفتی ایران نیز تحقیقات گسترده ای پیرامون بهینه سازی سرعت حفاری انجام شده که در جنوب و جنوب غربی ایران به سبب سخت بودن عملیات حفاری از اهمیت و ویژگی بیشتری برخوردار بوده است.هدف این تحقیق، مطالعه و بررسی عواملی است که میتواند سرعت بهینه حفاری را افزایش دهند و در نهایت اجتناب از عواملی که باعث کاهش سرعت حفاری می شوند