سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ضیاء والفی – مربی، عضو هیات علمی گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید حجت اله حسینی – مربی، عضو هیات علمی گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فرایند پلاسمای حرارتی یک روش موثر برای تولید پودرهای نانوسایز میباشد که دارای مزایای فراوان از جمله تشکیل گونه های فعال از نظر شیمیایی و سرعت بالای واکنش و استفاده از مواد اولیه جامد و توانایی کوئنچ از دمای بالا است. پودرهای نانو سایز سرامیکی کاربید تیتانیم، کاربید بور، کاربید سیلیسیم کاربید تانتالیم و کاربید زیرکنیم بطور موفقیت آمیزی توسط تکنولوژی پلاسمای حرارتی تولید شدهاند. این مقاله تاثیر نرخ تغذیه پودر اکسید سیلیسم را روی سنتز پودر نانوسایز کاربید سیلیسم بوسیله تکنولوژی پلاسمای حرارتی با قوس منتقل نشده را بررسی میکند. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد با افزایش نرخ تغذیه پودر اکسید سیلیسم درصد تشکیل کاربید سیلیسم نانوسایز کاهش مییابد.