سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان مرادده – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا غلامی پور – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر نرخ انجماد سریع بر ساختار آلیاژهای مغناطیسی نانو کامپوزیت نئودیمیوم_ آهن_ بور با ترکیبNd6Pr1FebalB12Ti4C1 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید این آلیاژها از روش انجماد سریع معروف به چرخ مذاب استفاده شده است. سرعتهای مورد بررسی در تحقیق حاضر۵ و۵/۷ و۱۰ و۱۵ متر بر ثانیه می باشد. نوارهای حاصل از انجماد سریع از طریق آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و آزمایش سنجش مغناطیسی (AGFM) ارزیابی شدند. نتایج آزمایشات مذکور نشان می دهند، سرعتهای پایینتر چرخش دیسک سبب افزایش اندازه دانه و کاهش درصد حجمی فاز آمورف در ساختار و در نتیجه باعث افزایش خواص مغناطیسی می شوند.