سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسمن تکمیلی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
داریوش صحرانورد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امید بهار – استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مه

چکیده:

بطور معمول از پلهای اریب برای تغییر مسیر در بزرگراهها یا به عنوان روگذر در محل تقاطع چند بزرگراه استفاده می شود ساخت پلهای اریب برروی رودخانه های فصلی پراب نیز بسیار متداول است بررسی عملکرد اینگونه پلها در زمان وقوع زمین لرزه های ۱۹۹۴ نورثریج و ۱۹۷۱ سن فرناندو آنها را مستعد اسیب های شدید تشخیص داد برای مثال در زلزله ۱۹۹۴ نورثریج پلهای زیرگذر گاوین – کانیون و میشن گوتیک خرابی های شدید را تجربه نموده اند در زلزله ۱۹۷۱ سن فرناندو نیز به پل زیرگذر بلوار فوت هیل اسیب جدی وارد شد اگرچه پژوهشگران بسیاری رفتار استاتیکی و دینامیکی پلهای اریب را مورد بررسی قرار داده اند اما هنوز برخی اززمینه های رفتاری آن جاب بحث فراوان دارد.