سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن فرضی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی،شرکت عمران ایثار جنوب
رضا خدادادی – دانشجوی مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی بابلسر

چکیده:

در تحقیق پیش روی بر روی نحوه اختلاط آهک به صورت تر و خشک با خاک رس و تاثیر نحوه اختلاط بر روی ضریب تحکیم مورد بررسی قرار گرفته شده است،در تحقیق های که تاکنون بر روی عوامل تاثیر گذار بر روی ضریب تحکیم انجام شده است صرفا بر نوع کانی،گروه بندیخاک،عمق نمونه ها،فاصله نمونه مورد نظر از رودخانه و….تاکید شده است ولی نحوه اختلاط و رفتار خاکها و تاثیرپذیری آنها نسبت به نحوه اختلاط مورد بررسی قرار نگرفته شده است.از نتایجی که در این تحقیق بدست آمده است تاثیر نحوه اختلاط بر روی ضریب تحکیم می باشد و برای تمرکز بیشتر بر روی این تاثیر می باید درصد خاصی از مواد تثبیت کننده،در تنش خاصی مورد بررسی قرار گیرد