سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا واحدی – فوق لیسانس سازه ، دانشگاه محقق اردبیلی
سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – دکترای سازه، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
یعقوب محمدی – دکترای سازه، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نانو سیلیس برروی بتنهای سیمانی پلیمری می باشد. پلیمر مورد استفاده از نوع استایرن بوتادین بودهSBR) که با نام تجاری لاتکس در بازار یافت می شود. برای ساخت نمونه ها از درصدهای وزنی پلیمر ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ نسبت به سیمان استفاده شده است. نانو سیلیس مورد استفاده در این تحقیق با درصد های صفر، ۲/۵ ، ۵ و ۷/۵ به مخلوط اضافه شده اند که در تمامی نمونه ها نسبت آب به سیمان برابر۰/۳ ۰ و عیار سیمان برابرkg/m3 450 بوده است. نمونه ها از نوع مکعبی ۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر بوده اند و از هر طرح اختلاط ۳ نمونه و مجموعا ۱۰۸ نمونه تهیه شد. نمونه ها در سنین۱۴ ،۲۸ و۹۰ روز تحت آزمایش های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان دهنده افزایش مقاومت فشاری و کاهش درصد جذب آب در نمونه های حاوی نانو سیلیس و پلیمر نسبت به نمونهی مرجع می باشد.سوالات تحقیق: افزایش دادن خواص مکانیکی و دوام بتن های پلیمری با استفاده از نانو سیلیس از اهداف تحقیق می باشد. روش تحقیق: با استفاده از ۴ درصد مختلف نانو سیلیس و ۳ درصد متفاوت پلیمر نمونه های مکعبی ساخته شد ند و مورد آزمایش قرار گرفتند. در کلیه نمونه ها عیار سیمان و سایرنسبت ها اختلاط یکسان بوده اند. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که استفاده همزمان نانو سیلیس و پلیمرها دربتن موجب افزایش مقاومت فشاری و کاهش درصد جذب آب نمونه های بتنی می گردد