سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیسمرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
شبنم فیروزمکان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در هزاره جدید افق فعلی علم را نانو فناوری ترسیم کرده است. نانو فناوری به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها بین یک تا صد نانو متر قرار دارند . مضرات تولید روز افزون سیمان باعث شده تا در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی برای بکارگیری نانوذرات در بتن به منظور بهبود خواصآن و کاهش مصرف سیمان در کشورهای مختلف جهان انجام گیرد. هدف از این تحقیق بررسی اثر نانو سیلیسبر خواصمکانیکی و دوام بتن میباشد. جهت ساخت طرح های بتنی از مقادیر مختلفنانو سیلیسبا جایگزینی ۰% ، ۲/۵% ، ۴/۵% و ۶/۵% وزنی سیمان استفاده گردید. تمامی طرحها با نسبت آب به مواد سیمانی ثابتو برابر با ۰/۴۵ وعیار سیمان ۴۰۰kg/m3 ساخته شد. بطور کلی نتایج، بهبود خواصومیکروساختار بتن را با افزایشمیزان نانوسیلیسنشان می دهد