سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود شیخ الاسلام زاده – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مسعود رئوفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در این مقاله اثر نانو ذرات سیلیکا با درصد های مختلف بر روی مقاومت فشاری بتن الیافی مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور از نمونه های مکعبی ۱۰ سانتی متری استفاده گردید. جهت ساخت طرح های بتنی از مقادیر مختلف نانو سیلیکا با جایگزینی ( ۰و ۲و ۴و ۸ درصد) وزنی سیمان استفاده گردید و ۰/۲,۰/۴درصد) وزنی سیمان الیاف پلی پروپیلن به کار برده شد تمامی طرح ها با نسبت آب به سیمان ۰/۴۵۰ وعیار سیمان ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه شاهد بهبود و افزایش چشمگیر مقاومت فشاری، باافزایش میزان نانو سیلیکا می باشیم