سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن لیراوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مسعود لیراوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

تاثیر نانو ذرات مختلف در فرایند پلیمریزاسیون حالت جامد PET تحت دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ونشان داده شد که سرعت دفع رطوبت هنگامی که از نانو ذرات در ترکیب استفاده می کنیم، افزایش پیدا م یکند که این به علت تاثیر قابل توجه ای است که نانو ذرات با درصدهای متفاوت بر افزایش سرعت واکنش های استریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسیون حین فرایند پلیمریزاسیون حالت جامد م یگذارند. این افزایش در سرعت واکنش ها موجب افزایش ویسکوزیته ذاتی (IV) و متوسط عددی وزن مولکولی دانه های PET در یک محدوده زمانی مشخص، می گردد.