سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب رضایی کمارعلیا – کارشناس ارشد (فارغ التحصیل)- دانشگاه تربیت مدرس تهران
اسماعیل ساعی ورایرانی زاد – دکتری(دانشیار)- دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود ابراهیم زاده – کارشناس ارشد (فارغ التحصیل)- دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق از نانوکامپوزیتSnO2 / MWCNTs به عنوان ماده فعال حسگری استفاده شده است. در این حسگر مادهSnO2به عنوان نیمرسانای نوع nو نانولوله های کربنی چند دیواره به عنوان نیمرسانای نوعp در نظر گرفته شده است. نانولایه های نازک حسگری با استفاده از روش سل-ژل و دستگاه پوشش دهی اسپینی، تهیه شدهاند. برای مشخصه یابی نانوکامپوزیت از الگوی پراش پرتو ایکس XRD) و برای بررسی مورفولوژی سطح لایه های نازک از میکروسکوپ الکترونی روبشی-گسیل میدانیFE-SEM بهره گرفته شده است. جهت بررسی تاثیر نانولولههای کربنی چند دیواره در حساسیت حسگرگازی، لایه های نازک نانوکامپوزیتSnO2 / MWCNTs با درصدهای وزنی مختلف نانولولههای کربنی(%۵ ۱۰ و% ۱۵ وزنی ) و قطرهای مختلف ساخته شده اند. مقاومت سطح، حساسیت حسگری نمونه ها و تاثیر میزان تخلخل سطح در حساسیت حسگری لایه های نازک نسبت به گاز مایعLPG) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت و قطر نانولوله های کربنی چند دیواره، میزان حساسیت حسگرها افزایش می یابد.