سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل استوارزیجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جواد پالیزوان زند – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
آرمان حسین اسکندانی –

چکیده:

یکی از نتایج مطالعه بتن در مقیاس نانو این است که با استفاده از نانوذرات سیلیس می توان میزان تراکم ذرات دربتن را افزایش داد که این به افزایش چگالی میکرو و نانو ساختارهای تشکیل دهنده بتن و درنتیجه بهبود ویژگی های مکانیکی آن می انجامد وزن ساختمان به طور مستقیم به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیرمستقیم به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما و درن تیجه کاهش میزان مواد سوختی از لحاظ اقتصادی امروزهگامهای بلند و مهمی برداشته اند. در مقاله حاضر افزودن درصدهای مختلف پودرنانوسیلیس بر مقاومت فشاری بتن سبک ساخته شده با پوکه لیکا در سنین مختلف را نشان میدهد.