سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرستو احمدپور – دانشگاه گیلان رشت
علی شمس ناتری –
وحید متقی طلب –

چکیده:

به تازگی طراحی و تولید موادنانولیفی الی – غیرآلی توجه محققان زیادی را درزمینه ی علوم مواد به خود جلب کرده است موادنانولیفی کامپوزیتی توسط ترکیب کردن مواد الی و موادغیرآلی نانوسایز با هدف ایجاد مواد جدید با خواص جدید یا بهبود یافته درمقایسه با مواد فقط آلی یا فقط غیرآلی مورد توجه قرارگرفته اند مقدار کمی از نانوذرات غیرآلی میتواند کارایی مکانیکی گرمایی نوری الکتریکی ضدمیکروبی و خواص کاتالیتی یک ماتریس پلیمری نانولیفی را بهبود بخشد ازطرفی بخش دیگری از تحقیقات رشد یافته ی جذاب درنانوالیاف شناسایی رفتار نوری آنها می باشد بنابراین لزوم بررسی خواص نوری آنها اجتناب ناپذیر است دراین تحقیق خواص نوری نانوالیاف مرکب پلی وینیل الکل – نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تهیه شده با استفاده ازروش الکتروریسی مورد بررسی قرارمیگیرد این تحقیق درسه مرحله شامل آماده سازی دیسپرسیون پایدار حاوی پلی وینییل الکل و نانودی اکسید تیتانیوم الکتروریسی دیسپرسیون تهیه شده و تولید نانوالیاف با ظرافت مختلف ود رنهایت بررسی مشخصه های نوری نانوالیاف تهیه شده انجام شد.