سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غزال سید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
مسعود امامی – استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
جعفر راثی زاده غنی – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمد ضرغامی – مسئول گروه کارشناسی بخش فرایندهای ریخته گری شرکت ساپکو

چکیده:

در این تحقیق تاثیر میش متال بر ویژگی های ریزساختاری (مورفولوژی و اندازه ذرات سیلیسیم یوتکتیک) و نیز استحکام کششی آلیاژ ریختهگری آلومینیم– سیلیسیم A357 مورد مطالعه قرار گرفته است . بدین منظور مقادیر مختلف میش متال از ۰/۰۱ تا ۱ درصد وزنی به آلیاژ فوق افزوده شد. بررسی ریزساختاری و اندازه گیری خواص آلیاژ با استفاده از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز تصویری و همچنین آزمون کشش با استفاده از دستگاه تست کشش یونیورسال انجام شد . نتایج حاصل از اندازه گیری ذرات سیلیسیم نشان داد که حضور میش متال باعث افزایش پارامتر کیفیت ( Quality Index) میشود. این افزایش در خواص آلیاژهای حاوی میش متال به علت اصلاح ساختاری ناشی از ریز شدن بازوهای دندریتی اولیه و فاز سیلیسیم یوتکتیک توسط عناصر نادر خاکی موجود در میش متال است.