سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب فرخ –
مسعود امامی –
مریم واشقانی فراهانی –
امین مجیدی –

چکیده:

آهن به عنوان مهمترین ناخالصی در آلیاژهای آلومینیوم سبب کاهش خواص مکانیکی آلیاژ در دمای محیط می گردد.علت این امر تشکیل ترکیبات بین فلزی آهنβ-Al5SiFe می باشد که درحین فرآیند انجماد به صورت صفحات درشت (مورفولوژی این فاز در حالت سه بعدی به صورت صفحه ای شکل است) در ساختار بوجود می آیند. اندازه و حجم این ذرات با افزایش آهن در آلیاژ افزایش خواهد یافت. بنابراین آلیاژهای با مقدار آهن بالا کمتری قرار دارند و در حقیقت دامنه کاربرد این آلیاژها محدود می شود<0/7Fe%بیشتر برای قسمتهایی مورد استفاده قرار می گیرند که تحت تنش کمتری قرار دارند و در حقیقت دامنه کاربرد این آلیاژها محدود می شود. در این تحقیق به برررسی اثرات افزایش درصدهای متفاوت عنصر تیتانیم بر روی ریزدانگی ساختار آلیاژA 360انتخاب بهترین درصد جهت دستیابی به ساختار بهینه، و در ادامه به بررسی اثرات مقادیر مختلف آهن برخواص استحکامی از جمله استحکام کششی و ازدیاد طول نسبی پرداخته شد