سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا تقی پور کلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عالیه یوسفی عبدالملکی –
حسن عیسی زاده –

چکیده:

دراین پژوهش کامپوزیت پلی انیلین / پلی استیرن با استفاده از امونیوم پروکسی دی سولفات و یدات پتاسیم به عنوان اکسنده و در حضور سدیم دودسیل بنزن سولفونات به عنوان پایدار کننده در محیط ابی تهیه شد شکل شناسی و ساختمان شیمیایی کامپوزیت با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM و طیف سنج مادون قرمزFTIR مطالعه شد . درصد جداسازی کادمیوم نیز با استفادها ز دستگاه جذب اتمی به دست امد. نتایج نشان داد که کامپوزیت پلی انیلین / پلی استیرن با ۹۱/۱۸ درصد حذف کارایی مطلوبی در حذف یون کادمیم دارد.