سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباسعلی ذاکری – استادیار دانشگاه آزاددزفول
نیما حاج شیخ الاسلامی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی ازروشهای موثردرکاهش پاسخ لرزه ای سازه درمقابل بارها و نیروهای ناشی از زلزله به کاربردن سیستمهای جاذب انرژی می باشد سیستمهای میراگر دراکثر آیین نامه های بدو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شود گروهمهمی از این سیستم ها سیستم های کنترل غیرفعال اند که بدون نیاز به هیچ گونه منبع انرژی خارجی و فقط با استفاده اهز حرکت سازه ارتعاشات لرزه ای را کاهش میدهند به علت پیچیده بودن سیستم های فعال و مشکلات اجرایی و اقتصادی درتحقیق فعلی بررسی برروی سیستمهای میراگر غیرفعال که ازلحاظ اجرایی با مشکل زیادی مواجه نیستیم انجام شده است درانی مقاله میراگرها برروی قابهای فلزی به کاربرده شده و برای زلزله های مختلف تحت تحلیل غیرخطی قرارخواهند گرفت و نتایج ان با قابهای بدون میراگر مقایسه خواهد شدو درنهایت معرفی برخی روشهای بهسازی و طرح لرزه ای دراین سازه ها با توجه به تحقیقات انجام شده بحث می شود.