سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده تشت زر – کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی- کارشناس بازرسی فنی
مهدی نقی زاده – کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوش- کارشناس ارشد بازرسی فنی

چکیده:

خطوط لوله معمولا توسط یکی از فرآیندهای جوشکاری قوسی تعمیر می شوند. این کار به صورت یک جریان معمول و به طور روزمره اتفاق می افتد. یکی از مشکلات در حین تعمیرات خطوط لوله، وجود میدان های مغناطیسی ناخواسته درمحدوده جوشکاری می باشد که باعث ایجاد پدیده وزش قوس می شود. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که در نتیجه وجود وزش قوس، عیوبی همچون بریدگی کنار جوش ریشه، ذوب ناقص و حتی در مواردی پاشش ذرات در حینجوشکاری رخ می دهد. پدیده وزش قوس می تواند یک مقوله بسیار جدی در کار جوشکاری خط لوله باشد. این مقاله به بررسی اثرات پدیده وزش قوس مغناطیسی و چگونگی فایق آمدن بر مشکلات ناشی از بروز این پدیده در جوشکاری خط لوله می پردازد