سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب افروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگا
هانیه افروغ – دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلام
آرین ساطعی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

مایشی در (N81- به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه گندم(رقم ۱۸ آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. نتایج این پژوهش حاکی از کاهش فعالیت کاتالازی و افزایش فعالیت سوپراکسیددیسموتازی در دانه رست های گندم بود که نشان از تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در حضور تیمارهای مختلف مغناطیس می باشد.