سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین علیزاده گلستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گروه مهندسی شیمی
احسان نیک منش –

چکیده:

ازمهمترین عوامل قابل بحث و بررسی دربسیاری ازآبهای مورد مصرف میزان سختی آب و چگونگی کاهش آن است ازجمله روشهای کاهش این عامل فرایند ترسیب شیمیایی با استفاده ازسود با غلظت های ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ میلی گرم برلیتر درکنار میدان مغناطیسی با شدت های ۰و۲۰۰۰و۳۵۰۰و۵۰۰۰ گوس می باشد نتایج آزمایشات انجام گرفته درون یک سیستم ناپیوسته نشان دادند که میدان مغناطیسی با حداکثر شدت درکنار سوددرحذف سختی و کاهش مواد شیمیایی مورد استفاده درفرایند ترسیب شیمیایی موثر میب اشد به گونه ای که با استفاده ازسود با غلظت ۳۰۰(mg/lit با دورسریع ۲۵۰RPM به مدت ۲ دقیقه دورآهسته ۳۰rpm به مدت ۴۰min و زمان ته نشینی ۳۰دقیقه دردستگاه جارتست درحضور میدان مغناطیسی با شدت ۵۰۰۰ گوس درتمامی مراحل جارتست به جز مرحله ته نشینی حذف سختی ۹۶درصد می باشد درصورتی که درعدم حضور میدان مغناطیسی به ۸۴٫۶ درصد حذف سختی می توان دست یافت