سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدپور – دانشگاه فردوسی گروه مهندسی شیمی
سعید زینالی هریس –
سیدمصطفی نوعی –

چکیده:

دراین تحقیق اثرمیدان الکتریکی و نانوسیال آب / اکسید مس روی انتقال حرارت لوله حرارتی بصورت تجربی بررسی شد سیستم یک ترموسیفون با طول ۴۰سانتی متر بوده که از سه بخش تبخیر کننده آدیاباتیک و چگالنده تشکیل شده است ۴۰ درصد حجمی بخش تبخیر کننده آن یک بار از سیال آب و درمراحل بعد از نانوسیال آب / اکسید مس با غلظت های مختلف پرشده و میدان الکتریکی درشدتهای متفاوت روی سیستم اعمال گردیده است دراین بررسی آب شهری به عنوان چاه حرارتی دربخش چگالنده با دبی ۲۰۰ میلیون لیتر بردقیقه مرد استفاده قرارگرفت درهر مرحله بعد از پایدار شدن سیستم دمای آب ورودی و خروجی درچگالنده به وسیله دماسنج اندازه گیری شد درمراحل مختلف اعمال شدت میدان الکتریکی مختلف و استفاده از غلظت های متفاوت نانوسیال بازده حرارتی سیستم محاسبه شده و نمودار آنها برحسب شدت میدان اعمالی رسم گردید.