سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام کوهی همپا – پژوهشکده صنات تهران ایران
علی مشتاق دیلمی –

چکیده:

رادار از جدی ترین ابزارهای شناسایی می باشد هر هدف با توجه به تغییراتی که در امواج تابشی راداری فرستنده انجام میدهد توسط رادار گیرنده آشکارسازی می شود مقدار پرتوهای بازتابشی از هدف مانند اثر انگشت یک شخص می باشد که متناسب با سطح مقطع راداری RCS هدف بوده و اندازه اش رابطه ی مستقیمی با احتمال آشکارسازی آن توسط رادار دارد. برای این که میدان های پراکندگی تجهیزات برای دشمن قابل شناسایی نباشد لازم است این سامانه ها حداقل RCS را داشتهب اشند ولی در امور تجاری با قرار دادن بازتاباننده هایی RCS جسم را برای کنترل بیشتر افزایش دهند در ابتدا نمودارهای RCS استوانه و صفحات تخت دایروی رسانا را برحسب زاویه مشاهده رادار توسط نرم افزار مطلب بررسی کردها یم.